Predstavljanje zbirke pjesam “Duša mi j’ kuntenta”

Slika mailBlagdansku manifestaciju “Božić va Bakru” uveličali smo događanjen na Hreljinu predstavljajuć novu knjigu J.B. Vidasa va organizacije Katedre Čakavskog sabora “Bakarskoga kraja”.

Na kalendaru smo zadnji list va letu obrnuli. Va mesecu radosti, ljubavi i darivanja od Josipa Braca Vidasa smo prijeli regal. Vredan je i trajan aš je storen snagun pjesnika i nadahnut autoroven identiteton.

Continue reading