Početna

Dobrodošli na nove mrežne stranice Katedre čakavskog sabora “Bakarskoga kraja”

pleter + lavanda_2

Katedra je posebna udruga koja radi u cilju očuvanja i promoviranja zavičajne tradicije, materijalne i nematerijalne baštine i čakavskoga narječja. Brigu o vlastitoj kulturnoj baštini potrebno je osvijestiti i kontinuirano provoditi jer se samo na taj način ona spašava i otima propadanju i zaboravu.

Katedra svoje ciljeve provodi raznim oblicima djelovanja:

  • okupljanjem građana koji se interesiraju za narječnu kulturu
  • održavanjem i organiziranjem tematskih radionica, predavanja, diskusija, izložbi, smotri, festivala, susreta, seminara, tribina i sličnih programa,
  • prikupljanjem pisanih i drugih materijala, organiziranjem rada pismene i elektroničke arhive,
  • rad s mladima,
  • praćenje i proučavanje literature, istraživanje, sakupljanje i poticanje književnog stvaralaštva na čakavskom narječju
  • suradnja s drugim udrugama, organizacijama i institucijama,
  • dodjeljivanjem nagrada i priznanja za promicanje čakavske kulture,
  • organiziranjem izvanškolskih i izvannastavnih oblika znanstvenog, umjetničkog i kulturnog opismenjivanja, osposobljavanja i stvaralaštva, te drugih oblika promicanja kulture i znanosti, temeljenih na dobrovoljnom okupljanju mladih i starih,
  • poticanjem, podupiranjem i ostvarivanjem programa i aktivnosti na razvijanju, primjeni i popularizaciji narječne kulture
  • redovna izrada i izdavanje časopisa, knjiga, brošura, audio–vizualnih i novomedijskih djela.